• 0934698585

Ghế massage ELIP Vinci trung cấp

49 ₫ 60 ₫
-17%
(2)

<p><strong>&nbsp;Th&ocirc;ng số kỹ thuật</strong></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Model</td> <td>Elip-Vinci</td> </tr> <tr> <td>Điện &aacute;p&nbsp;</td> <td>220-240V, 50HZ</td> </tr> <tr> <td>C&ocirc;ng suất&nbsp;</td> <td>120W</td> </tr> <tr> <td>K&iacute;ch thước ghế&nbsp;</td> <td>120*88*113 cm</td> </tr> <tr> <td>Trọng lượng</td> <td>78Kg</td> </tr> <tr> <td>Remote</td> <td>N&uacute;t điều khiển cơ</td> </tr> <tr> <td>Trục massage&nbsp;</td> <td>L track</td> </tr> <tr> <td>Massage nhiệt&nbsp;</td> <td>B&agrave;n ch&acirc;n, thắt lưng</td> </tr> <tr> <td>T&uacute;i kh&iacute;&nbsp;</td> <td>Trải d&agrave;i khắp cơ thể</td> </tr> <tr> <td>Con lăn&nbsp;</td> <td>3D bọc silicon</td> </tr> <tr> <td>Bluetooth&nbsp;</td> <td>C&oacute;</td> </tr> <tr> <td>Massage kh&ocirc;ng trọng lực&nbsp;</td> <td>C&oacute;</td> </tr> <tr> <td>Thời gian massage&nbsp;</td> <td>T&ugrave;y chỉnh</td> </tr> <tr> <td>Kỹ thuật massage&nbsp;</td> <td>Đấm, vỗ, day, miết, ấn huyệt...</td> </tr> <tr> <td>Chất liệu&nbsp;</td> <td>Da, nệm, PU, nhựa ABS</td> </tr> <tr> <td>M&agrave;u sắc&nbsp;</td> <td>M&agrave;u be, đen</td> </tr> </tbody> </table>

Ghế Massage Elip Pluton trung cấp

67 ₫ 85 ₫
-20%
(3)

<h4><strong>Th&ocirc;ng số kỹ thuật</strong></h4> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Model</td> <td>ELIP-Plutoni&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>Điện &aacute;p&nbsp;</td> <td>220V, 50HZ</td> </tr> <tr> <td>C&ocirc;ng suất&nbsp;</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>K&iacute;ch thước ghế&nbsp;</td> <td>125x80x118cm</td> </tr> <tr> <td>Trọng lượng/đ&oacute;ng th&ugrave;ng</td> <td>86/106Kg</td> </tr> <tr> <td>Remote</td> <td>Remote rời v&agrave; b&ecirc;n h&ocirc;ng ghế&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>Trục massage&nbsp;</td> <td>Trục L&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>Massage nhiệt&nbsp;</td> <td>H&ocirc;ng, b&agrave;n ch&acirc;n&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>T&uacute;i kh&iacute;&nbsp;</td> <td>Đầu, vai, tay, h&ocirc;ng, bắp ch&acirc;n, b&agrave;n ch&acirc;n&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>Con lăn&nbsp;</td> <td>3D</td> </tr> <tr> <td>Bluetooth&nbsp;</td> <td>C&oacute;</td> </tr> <tr> <td>Massage kh&ocirc;ng trọng lực&nbsp;</td> <td>C&oacute;&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>Thời gian massage&nbsp;</td> <td>20 ph&uacute;t&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>Kỷ thuật massage&nbsp;</td> <td>Nh&agrave;o, xoa b&oacute;p, băm, ấn huyệt&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>Chất liệu&nbsp;</td> <td>Da nh&acirc;n tạo cao cấp&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>M&agrave;u sắc&nbsp;</td> <td>N&acirc;u / Đen&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table>

Ghế Massage Elip Plutonium cao cấp

29 ₫ 40 ₫
-27%
(2)

<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Model</td> <td>Elip-plutonium&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>Điện &aacute;p&nbsp;</td> <td>220V, 50HZ</td> </tr> <tr> <td>C&ocirc;ng suất&nbsp;</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>K&iacute;ch thước ghế&nbsp;</td> <td>146xx80x122 cm&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>Trọng lượng</td> <td>120Kg</td> </tr> <tr> <td>Remote</td> <td>C&oacute;&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>Trục massage&nbsp;</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>Massage nhiệt&nbsp;</td> <td>C&oacute;</td> </tr> <tr> <td>T&uacute;i kh&iacute;&nbsp;</td> <td>C&oacute;&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>Con lăn&nbsp;</td> <td>3D bọc silicon&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>Bluetooth&nbsp;</td> <td>C&oacute;</td> </tr> <tr> <td>Massage kh&ocirc;ng trọng lực&nbsp;</td> <td>C&oacute;&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>Thời gian massage&nbsp;</td> <td>T&ugrave;y chỉnh 15 - 20 ph&uacute;t&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>Kỹ thuật massage&nbsp;</td> <td>Xoa b&oacute;p, nh&agrave;o, ấn, đấm, bấm huyệt</td> </tr> <tr> <td>Chất liệu&nbsp;</td> <td>Da nh&acirc;n tạo cao cấp</td> </tr> <tr> <td>M&agrave;u sắc</td> <td>N&acirc;u&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table>

Ghế tựa kiêm giường cao cấp Akawa

41 ₫ 59 ₫
-30%
(2)

<p>Ghế tựa ki&ecirc;m giường 2 trong 1 Akawa được mệnh danh là vua&nbsp;của những dòng ghế gấp cao cấp tại thị trường Việt Nam. Với cùng một chức năng, Akawa có mức giá rẻ hơn chỉ bằng 2/3 đến một nửa những chiếc ghế gấp khác.</p>

Xe đạp thể thao đa năng KenjiSport X speed

103 ₫ 130 ₫
-20%
(1)

<p>- K&iacute;ch thước: d&agrave;i 99cm - rộng 50cm - cao 104-115cm</p> <p>- Trọng lượng: 26,4Kg&nbsp;</p> <p>- H&agrave;ng nhập khẩu ch&iacute;nh h&atilde;ng</p> <p>- C&ocirc;ng nghệ Nhật Bản</p> <p>- Fullbox: Xe đạp đa năng thể dục đa năng, thẻ bảo h&agrave;nh, HDSD</p>

Xe đạp thể thao đa năng KenjiSport Fitness

44 ₫ 60 ₫
-27%

<ul> <li>H&agrave;ng nhập khẩu ch&iacute;nh h&atilde;ng</li> <li>Sản xuất từ vật liệu cao cấp</li> <li>K&iacute;ch thước: d&agrave;i 100cm - rộng 50cm - cao 107cm</li> <li>Trọng lượng: 27.2Kg</li> <li>Full box: Xe đạp đa năng, thẻ bảo h&agrave;nh, HDSD</li> </ul>

Ghế massage ELIP Watson Pro trung cấp

69 ₫ 80 ₫
-13%
(1)

<p><strong>Th&ocirc;ng số kỹ thuật</strong></p> <table> <tbody> <tr> <td> <p>Model</p> </td> <td> <p>ELIP Watson Pro</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Điện &aacute;p&nbsp;</p> </td> <td> <p>220V, 50HZ</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>C&ocirc;ng suất&nbsp;</p> </td> <td> <p>120W</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>K&iacute;ch thước ghế&nbsp;</p> </td> <td> <p>74 x 119 x 92 cm</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Trọng lượng</p> </td> <td> <p>60Kg</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Tải trọng tối đa</p> </td> <td> <p>90kg</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Remote</p> </td> <td> <p>C&oacute;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Trục massage&nbsp;</p> </td> <td> <p>S</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Massage nhiệt&nbsp;</p> </td> <td> <p>40 độ v&ugrave;ng lưng</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>T&uacute;i kh&iacute;&nbsp;</p> </td> <td> <p>Đầu, vai, c&aacute;nh tay, đ&ugrave;i, đai massage bổ sung&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Con lăn&nbsp;</p> </td> <td> <p>2D v&ugrave;ng lưng, l&ograve;ng b&agrave;n ch&acirc;n</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Bluetooth&nbsp;</p> </td> <td> <p>C&oacute;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Massage kh&ocirc;ng trọng lực&nbsp;</p> </td> <td> <p>C&oacute;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Thời gian massage&nbsp;</p> </td> <td> <p>15~30 ph&uacute;t</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Chất liệu&nbsp;</p> </td> <td> <p>Da, nệm, nhựa ABS</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>M&agrave;u sắc</p> </td> <td> <p>N&acirc;u - trắng&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table>