• 0934698585

XE ĐẠP NGOÀI TRỜI KENKO

2,890,000 ₫ 6,580,000 ₫
-56%

<ul> <li>H&agrave;ng nhập khẩu ch&iacute;nh h&atilde;ng</li> <li>C&ocirc;ng Nghệ Nhật Bản</li> <li>K&iacute;ch thước: 26inch</li> <li>Trọng lượng đ&oacute;ng g&oacute;i: 16.4kg</li> <li>Trọng lượng sản phẩm: 16kg</li> <li>Full box: Xe đạp địa h&igrave;nh</li> </ul>

Xe đạp trong nhà Kenko T8

2,890,000 ₫ 3,999,000 ₫
-27%

<p>- K&iacute;ch thước xe sau khi lắp đặt: 105x112x50cm.<br /> - K&iacute;ch thước kiện h&agrave;ng: 102x79x24cm<br /> - Trọng lượng xe: 30kgs.<br /> - Trọng lượng b&aacute;nh đ&agrave;: 8kgs<br /> - Khả năng chịu tải: 250kg.<br /> - Chuyển động bằng d&acirc;y curoa.</p>

Xe đạp thể dục Kenko X10

3,890,000 ₫ 5,490,000 ₫
-29%

<ul> <li>Đẳng cấp đến từ chất lượng</li> <li>Ưu đ&atilde;i sốc giảm gi&aacute; đến 65%</li> <li>Miễn ph&iacute; vận chuyển to&agrave;n quốc</li> </ul>