• 0934698585

Ghế Massage Elip Plutonium cao cấp

29 ₫ 40 ₫
-27%
(2)

<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Model</td> <td>Elip-plutonium&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>Điện &aacute;p&nbsp;</td> <td>220V, 50HZ</td> </tr> <tr> <td>C&ocirc;ng suất&nbsp;</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>K&iacute;ch thước ghế&nbsp;</td> <td>146xx80x122 cm&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>Trọng lượng</td> <td>120Kg</td> </tr> <tr> <td>Remote</td> <td>C&oacute;&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>Trục massage&nbsp;</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>Massage nhiệt&nbsp;</td> <td>C&oacute;</td> </tr> <tr> <td>T&uacute;i kh&iacute;&nbsp;</td> <td>C&oacute;&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>Con lăn&nbsp;</td> <td>3D bọc silicon&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>Bluetooth&nbsp;</td> <td>C&oacute;</td> </tr> <tr> <td>Massage kh&ocirc;ng trọng lực&nbsp;</td> <td>C&oacute;&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>Thời gian massage&nbsp;</td> <td>T&ugrave;y chỉnh 15 - 20 ph&uacute;t&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>Kỹ thuật massage&nbsp;</td> <td>Xoa b&oacute;p, nh&agrave;o, ấn, đấm, bấm huyệt</td> </tr> <tr> <td>Chất liệu&nbsp;</td> <td>Da nh&acirc;n tạo cao cấp</td> </tr> <tr> <td>M&agrave;u sắc</td> <td>N&acirc;u&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table>

Ghế Massage Elip Pluton trung cấp

67 ₫ 85 ₫
-20%
(3)

<h4><strong>Th&ocirc;ng số kỹ thuật</strong></h4> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Model</td> <td>ELIP-Plutoni&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>Điện &aacute;p&nbsp;</td> <td>220V, 50HZ</td> </tr> <tr> <td>C&ocirc;ng suất&nbsp;</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>K&iacute;ch thước ghế&nbsp;</td> <td>125x80x118cm</td> </tr> <tr> <td>Trọng lượng/đ&oacute;ng th&ugrave;ng</td> <td>86/106Kg</td> </tr> <tr> <td>Remote</td> <td>Remote rời v&agrave; b&ecirc;n h&ocirc;ng ghế&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>Trục massage&nbsp;</td> <td>Trục L&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>Massage nhiệt&nbsp;</td> <td>H&ocirc;ng, b&agrave;n ch&acirc;n&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>T&uacute;i kh&iacute;&nbsp;</td> <td>Đầu, vai, tay, h&ocirc;ng, bắp ch&acirc;n, b&agrave;n ch&acirc;n&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>Con lăn&nbsp;</td> <td>3D</td> </tr> <tr> <td>Bluetooth&nbsp;</td> <td>C&oacute;</td> </tr> <tr> <td>Massage kh&ocirc;ng trọng lực&nbsp;</td> <td>C&oacute;&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>Thời gian massage&nbsp;</td> <td>20 ph&uacute;t&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>Kỷ thuật massage&nbsp;</td> <td>Nh&agrave;o, xoa b&oacute;p, băm, ấn huyệt&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>Chất liệu&nbsp;</td> <td>Da nh&acirc;n tạo cao cấp&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>M&agrave;u sắc&nbsp;</td> <td>N&acirc;u / Đen&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table>

Ghế massage ELIP Vinci trung cấp

49 ₫ 60 ₫
-17%
(2)

<p><strong>&nbsp;Th&ocirc;ng số kỹ thuật</strong></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Model</td> <td>Elip-Vinci</td> </tr> <tr> <td>Điện &aacute;p&nbsp;</td> <td>220-240V, 50HZ</td> </tr> <tr> <td>C&ocirc;ng suất&nbsp;</td> <td>120W</td> </tr> <tr> <td>K&iacute;ch thước ghế&nbsp;</td> <td>120*88*113 cm</td> </tr> <tr> <td>Trọng lượng</td> <td>78Kg</td> </tr> <tr> <td>Remote</td> <td>N&uacute;t điều khiển cơ</td> </tr> <tr> <td>Trục massage&nbsp;</td> <td>L track</td> </tr> <tr> <td>Massage nhiệt&nbsp;</td> <td>B&agrave;n ch&acirc;n, thắt lưng</td> </tr> <tr> <td>T&uacute;i kh&iacute;&nbsp;</td> <td>Trải d&agrave;i khắp cơ thể</td> </tr> <tr> <td>Con lăn&nbsp;</td> <td>3D bọc silicon</td> </tr> <tr> <td>Bluetooth&nbsp;</td> <td>C&oacute;</td> </tr> <tr> <td>Massage kh&ocirc;ng trọng lực&nbsp;</td> <td>C&oacute;</td> </tr> <tr> <td>Thời gian massage&nbsp;</td> <td>T&ugrave;y chỉnh</td> </tr> <tr> <td>Kỹ thuật massage&nbsp;</td> <td>Đấm, vỗ, day, miết, ấn huyệt...</td> </tr> <tr> <td>Chất liệu&nbsp;</td> <td>Da, nệm, PU, nhựa ABS</td> </tr> <tr> <td>M&agrave;u sắc&nbsp;</td> <td>M&agrave;u be, đen</td> </tr> </tbody> </table>

Ghế massage ELIP Urani trung cấp

16 ₫ 20 ₫
-19%

<p><strong>Th&ocirc;ng số kỹ thuật</strong></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Model</td> <td>ELIP - Urani</td> </tr> <tr> <td>Điện &aacute;p&nbsp;</td> <td>220V, 50HZ</td> </tr> <tr> <td>C&ocirc;ng suất&nbsp;</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>K&iacute;ch thước ghế&nbsp;</td> <td>130 x 84 x 82 cm</td> </tr> <tr> <td>Trọng lượng</td> <td>82Kg</td> </tr> <tr> <td>Tải trọng&nbsp;</td> <td>100kg</td> </tr> <tr> <td>Remote</td> <td>C&oacute;</td> </tr> <tr> <td>Trục massage&nbsp;</td> <td>Trục S</td> </tr> <tr> <td>Massage nhiệt&nbsp;</td> <td>C&oacute;</td> </tr> <tr> <td>T&uacute;i kh&iacute;&nbsp;</td> <td>C&oacute;</td> </tr> <tr> <td>Con lăn&nbsp;</td> <td>C&oacute;</td> </tr> <tr> <td>Bluetooth&nbsp;</td> <td>C&oacute;</td> </tr> <tr> <td>Massage kh&ocirc;ng trọng lực&nbsp;</td> <td>C&oacute;</td> </tr> <tr> <td>Thời gian massage&nbsp;</td> <td>T&ugrave;y chỉnh</td> </tr> <tr> <td>Kỹ thuật massage&nbsp;</td> <td>Shiatsu, xoa b&oacute;p, nh&agrave;o, ấn huyệt, vỗ, đấm...</td> </tr> <tr> <td>Chất liệu&nbsp;</td> <td>Da, nệm, nhựa ABS</td> </tr> <tr> <td>M&agrave;u sắc&nbsp;</td> <td>Cam</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>

Ghế massage ELIP Rhodi trung cấp

29 ₫ 41 ₫
-29%
(1)

<p><strong>Th&ocirc;ng số kỹ thuật</strong></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Model</td> <td>ELIP - Rhodi</td> </tr> <tr> <td>Điện &aacute;p&nbsp;</td> <td>220V, 50HZ</td> </tr> <tr> <td>Động cơ&nbsp;</td> <td>AC</td> </tr> <tr> <td>C&ocirc;ng suất&nbsp;</td> <td>200W</td> </tr> <tr> <td>K&iacute;ch thước ghế&nbsp;</td> <td>88 x 120 x 113 cm</td> </tr> <tr> <td>Trọng lượng</td> <td>115 Kg</td> </tr> <tr> <td>Tải trọng&nbsp;</td> <td>90kg</td> </tr> <tr> <td>Remote</td> <td>C&oacute;</td> </tr> <tr> <td>Trục massage&nbsp;</td> <td>Trục S</td> </tr> <tr> <td>Massage nhiệt&nbsp;</td> <td>40 độ v&ugrave;ng lưng</td> </tr> <tr> <td>T&uacute;i kh&iacute;&nbsp;</td> <td>108 t&uacute;i kh&iacute;</td> </tr> <tr> <td>Con lăn</td> <td>3D</td> </tr> <tr> <td>Bluetooth&nbsp;</td> <td>C&oacute;</td> </tr> <tr> <td>Massage kh&ocirc;ng trọng lực&nbsp;</td> <td>C&oacute;</td> </tr> <tr> <td>Thời gian massage&nbsp;</td> <td>15 ph&uacute;t</td> </tr> <tr> <td>Kỹ thuật massage&nbsp;</td> <td>Knocking, Flapping, Shiatsu, KD&amp;FD, KD&amp;KN, Thrust</td> </tr> <tr> <td>Chất liệu&nbsp;</td> <td>Da, nệm, nhựa ABS</td> </tr> <tr> <td>M&agrave;u sắc&nbsp;</td> <td>X&aacute;m</td> </tr> </tbody> </table>

Ghế massage ELIP Watson Pro trung cấp

69 ₫ 80 ₫
-13%
(1)

<p><strong>Th&ocirc;ng số kỹ thuật</strong></p> <table> <tbody> <tr> <td> <p>Model</p> </td> <td> <p>ELIP Watson Pro</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Điện &aacute;p&nbsp;</p> </td> <td> <p>220V, 50HZ</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>C&ocirc;ng suất&nbsp;</p> </td> <td> <p>120W</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>K&iacute;ch thước ghế&nbsp;</p> </td> <td> <p>74 x 119 x 92 cm</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Trọng lượng</p> </td> <td> <p>60Kg</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Tải trọng tối đa</p> </td> <td> <p>90kg</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Remote</p> </td> <td> <p>C&oacute;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Trục massage&nbsp;</p> </td> <td> <p>S</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Massage nhiệt&nbsp;</p> </td> <td> <p>40 độ v&ugrave;ng lưng</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>T&uacute;i kh&iacute;&nbsp;</p> </td> <td> <p>Đầu, vai, c&aacute;nh tay, đ&ugrave;i, đai massage bổ sung&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Con lăn&nbsp;</p> </td> <td> <p>2D v&ugrave;ng lưng, l&ograve;ng b&agrave;n ch&acirc;n</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Bluetooth&nbsp;</p> </td> <td> <p>C&oacute;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Massage kh&ocirc;ng trọng lực&nbsp;</p> </td> <td> <p>C&oacute;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Thời gian massage&nbsp;</p> </td> <td> <p>15~30 ph&uacute;t</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Chất liệu&nbsp;</p> </td> <td> <p>Da, nệm, nhựa ABS</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>M&agrave;u sắc</p> </td> <td> <p>N&acirc;u - trắng&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table>